Faik Konitza

Bibliographie

Liens

Theateratelier VZW Konitza - 2013-2014

Waar?

Het theateratelier wordt georganiseerd in de lokalen van de school Val Fleuri in 1180, Ukkel (Brussel).

Voor wie?

Het atelier richt zich tot alle kinderen van 8 tot 12 jaar van deze school, en wil hen laten kennis maken met theater spelen. Groepen van 15 kinderen maximum.

Uurregeling

Het theateratelier gaat door op woensdagnamiddag in de refter van de school Val Fleuri. Duur : van 14 tot 16 uur, van oktober tot einde mei (dit zijn 24 modules verspreid over het ganse werkjaar).

Inschrijving

De directie neemt de inschrijving van de kinderen voor het atelier op zich (alle ateliers gaan door buiten de schoolvakanties).

Voorstellingen

Er is een voorstelling voorzien in het theater La Montagne magique op woensdag 4 december 2013 om 15 uur. Monitoren en een groep van dertig kinderen van de school nemen deel aan de opvoering van het toneelstuk "Rouge" van de Comagnie Polypluriel.

Het theateratelier is aan de tweede editie toe in de school Val Fleuri, en debuteerde op woensdag 2 okober 2013. Het atelier werd bijgewoond door 15 leerlingen van de eerste graad. Elke module bestond voornamelijk uit ludieke oefeningen, bedoeld om de kinderen vertrouwd te maken met het theater spelen. 

Elk kind zal solo, in duo of in groep meespelen in sketchen, op tekst of improvisatie. Bedoeling van deze kleine opvoeringen was ieders talent aan te spreken. Zoals ik dikwijls aan de kinderen zei : een woord, een gebaar, een blik is genoeg om een wereld te scheppen.

Wij gaan bij de ateliers te werk in twee delen : het eerste deel gebeurt met de ganse groep. Sommige modules zijn immers verspreid over het schooljaar, en het is belangrijk dat de kinderen zich hun rol of hun tekst kunnen eigen maken. Belangrijk ook om een homogene groep de behouden in het atelier.

Het tweede uur wordt besteed aan de voorbereiding van het opvoering die wij in mei 2014 gaan verzorgen.

Voorstelling op het einde van het werkjaar

In mei 2014 is er de opvoering in de school van Val Fleuri voor een publiek dat bestaat uit de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Een videopname is voorzien en wordt bezorgd aan elk kind dat het theateratelier heeft gevolgd.

Dankbetuiging

VZW Konitza dankt uitdrukkelijk de school Val Fleuri. Wij danken ook de ouders voor het vertrouwen en hopen dat het theater voor hun en de kinderen een positieve ervaring was.

Tenslotte een woord van dank voor de mensen die deze tweede editie van het theateratelier hebben ondersteund.

Agenda

L'association en images

56161632_2440173376007556_1487410357868691456_o.jpg

Archives