Faik Konitza

Bibliographie

Liens

Konitza en le sociale Sint - Gillis 2014

Doorheen de jaren is onze vereniging Konitza, bekender geworden in de gemeente Sint Gillis. We houden geregeld meldpunten over sociale en juridische zaken, voor de bevolking in Sint Gillis. Zo helpen, informeren en begeleiden we de hulpvragers in hun zoektocht.

Ons werk, onze expertise en onze nieuwe projecten hebben geleid tot het houden van sociale tafel gesprekken, deze vinden plaats in de verschillende verenigingen van Sint Gillis en in onze gebouwen. We hebben herhaaldelijk samengewerkt met associatie FAM asbl, zo hebben we het geluk gehad om een gemengder publiek te ontmoeten. Zo waren er mensen afkomstig van Brazilië, Marokko, Rusland, Centraal Afrika,...

Tijdens deze bijeenkomsten, waren de aanwezigen rustig, iedereen vertelde iets over zijn/haar leven, ook al was er soms moeite om ieder te begrijpen door de mindere taal beheersing. Doordat iedereen zich al snel aanvaard voelde begonnen de mensen te praten over hun dagelijkse gebeuren en hun (sociale) problemen.

Wat we willen overbrengen aan deze mensen is driedelig. Ten eerste wensen we mensen die dicht bij elkaar wonen (zonder elkaar te kennen), dichter bij elkaar te brengen. Ten tweede brengen we deze naar de Franstalige praktijk rond diverse thema’s. Ten laatste spelen we in op de maatschappelijke vraagstukken die er zich voordoen.

We zijn verbaasd over het aantal aanvragen en we zijn blij om de voortgang en het plezier van de deelnemers te zien. Want vaak zijn er mensen verlegen om met anderen te praten, ze voelen zich ongemakkelijk, doordat ze denken de taal niet goed te beheersen. Hierdoor wordt er vaak giechelt, wat leidt tot dynamische en plezierige momenten.

Door de vele veranderingen in de wetboeken, naturalisatie, aanpassing en toegang tot het uitgenodigd worden door anderen structuren om werknemers te voorzien van een specifieke opleiding in deze gebieden. Werden er 12 mensen uitgenodigd door CEMOM om hen een soort van opleiding/ training te geven. Nadien werden de 12 medewerkers gevraagd om ieder zijn/ haar problemen en of vragen te stellen.

De voornaamste kwaliteit van dit type ingreep is niet alleen het uitleggen van wetten, maar ook de toepassing (zie verder) die is gemaakt. In feite zijn het de leden van CEMOM[1] die ontdekt hebben dat er een kloof bestaat tussen de wetten en de manier waarop deze is toegepast.

We zijn al ontwikkeld in andere verenigingen van Sint-Gillis, voor onze sociale tafelgesprekken maar ook voor onze vormingen omtrent sociale en juridische aspecten.

 

[1] http://www.cemome.be/ (geraadpleegd op 29 oktober 2014)

Agenda

L'association en images

55455364_2440172009341026_7023046959535489024_n.jpg

Archives